WESDAR
KM1

無線鍵盤+無線滑鼠套裝

SRP HKD 148

WESDAR KM1
WESDAR KM1

WESDAR KM1 Wireless Keyboard + Wireless Mouse Combo

press to zoom
WESDAR KM1
WESDAR KM1

WESDAR KM1 Wireless Keyboard + Wireless Mouse Combo

press to zoom
WESDAR KM1
WESDAR KM1

WESDAR KM1 Wireless Keyboard + Wireless Mouse Combo

press to zoom
1/2

鍵盤:96 鍵

滑鼠:3 按鍵

無線接收器 (USB) x 1

顏色:全黑 / 白+冰藍

遊戲鍵盤按鍵壽命:5百萬次

按鍵次數: 10M 循環

按鍵次數: 10M 循環

對應 PC / MAC

下 載 使 用 手 冊